FAQ

Tłumaczenie konsekutywne

Tłumaczenie konsekutywne jest jednym z wielu rodzajów tłumaczeń, z jakim spotykamy się podczas międzynarodowych spotkań świata kultury, nauki czy finansów. Główną zasadą tego rodzaju przekładu jest wystąpienie prelegenta i zaraz po nim przetłumaczenie na inny język przez tłumacza.

Jest to bezpośrednie tłumaczenie często wykorzystujące nagłośnienie na sali.

Wystąpienie mówcy odbywa się często przy mównicy lub na scenie przed słuchaczami, tutaj tłumacz znajduje się w polu widzenia wykładowcy, najczęściej również na scenie, widoczny przez wszystkich uczestników konferencji.

Delegat wygłasza kilku zdaniową wypowiedź, po czym robi przerwę i w tym momencie tłumacz zajmuje czas, przekładając oryginalną wypowiedź na język obcy, często korzystając z notatek robionych w trakcie wykładu, na potrzeby tłumaczenia.

Są plusy i minusy takiego prowadzenia konferencji.

Dobrą stroną takiego wykorzystania tłumaczenia jest cena, gdyż klient nie jest obciążany kosztami kabiny i aparatury symultanicznej wraz ze słuchawkami dla wszystkich uczestników.

Do gorszej strony zastosowania tego rodzaju przekładu jest czas, który należy przeznaczyć na spotkanie, układając agendę eventu.

soundtech - kompleksowe wsparcie

KONFERENCJA, EVENT, CZY SZKOLENIE.
OD CZEGO ZACZĄĆ?